REGULAMIN

Niniejszy Regulamin ("Regulamin") reguluje korzystanie z witryny VIPCHECK-IN oraz usług świadczonych przez VIPCHECK-IN. Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się być związany postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z tym Regulaminem, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z
naszej witryny.

1. Korzystanie z witryny
Możesz korzystać z naszej witryny w celach informacyjnych oraz w celu dokonywania legalnych zapytań lub rezerwacji. Zabrania się korzystania z naszej witryny w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych.

2. Własność intelektualna
Zawartość i materiały na naszej witrynie, w tym, między innymi, teksty, zdjęcia, logo i grafiki, są chronione prawami własności intelektualnej i są własnością lub licencją VIPCHECK-IN. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć utworów z naszej zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3. Rezerwacje i płatności
Dokonując rezerwacji za pośrednictwem naszej witryny, zgadzasz się dostarczyć dokładne i pełne informacje. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem naszej witryny.

4. Anulowanie rezerwacji i zwroty
Polityka anulowania rezerwacji i zwrotów może się różnić w zależności od konkretnej usługi lub produktu. Prosimy zapoznać się z warunkami anulowania i zwrotów podczas procesu rezerwacji, aby uzyskać szczegółowe informacje.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
VIPCHECK-IN nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następne ani karne szkody wynikające z korzystania z naszej witryny lub świadczonych usług. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani reprezentacji dotyczących dokładności, kompletności ani niezawodności informacji na naszej witrynie.

6. Linki do stron trzecich
Nasza witryna może zawierać linki do witryn stron trzecich, które nie są własnością ani kontrolowane przez VIPCHECK-IN. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki prywatności tych witryn. Zalecamy zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności witryn stron trzecich, które odwiedzasz.

7. Prywatność
Twoja prywatność jest dla nas ważna. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu zbierania, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych.

8. Prawo właściwe
Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem kraju, w którym VIPCHECK-IN ma siedzibę.

9. Zmiany
VIPCHECK-IN zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Kontynuowanie korzystania z naszej witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego
Regulaminu, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych poniżej informacji
kontaktowych.

Dane kontaktowe:
E-mail: info@vipcheck-in.com
Telefon: +123456789
Adres: ul. Główna 123, Miasto, Kraj
Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany dnia [data].

TOP